Říjen 2010

Paint horse-obrázky

31. října 2010 v 13:37 | Parta |  Obrázky koníPaint Horse1 Top 5 Most Beautiful Horses For Kids
Paint Horse3 Top 5 Most Beautiful Horses For Kids

Paint Horse2 Top 5 Most Beautiful Horses For Kids


Pinto_HorsePaint_Horse_Club


American_Paint_Horse_Lovershttp://www.czpha.cz/images/klisna-paint-horse-01-.jpg


http://www.czpha.cz/images/jr-color-crimson-02-.jpg
Pravidla pro práci v terénu

31. října 2010 v 11:43 | Parta |  Zajímavosti o koních
Ježdění v přírodě je důležitou součástí základního výcviku. Jeho předpokladem je kromě jezdcovy jistoty v sedle také ovládání pravidel chování v terénu. Jakožto host v přírodě se musí jezdec chovat tak, aby si nezískal odpůrce, ale jen přátelo. Jen málokdo má to štěstí, že mezi jeho stájí a vytouženou přírodou není rušná silnice. Ve vlastním zájmu se musí každý snažit snížit na co nejmenší míru veškerá rizika, která jsou s vyjížďkami do terénu spojená. Koně, na kterých jedou do terénu méně zkušení jezdci, musí mít denně zajištěný dostatečný pohyb a musí být zvyklí na provoz na silnici, aby nedocházelo k nehodám. Abychom se vyvarovali zbytečného napětí a nemuseli venku dotahovat sedla, je dobré, uvolní-li se koně na jízdárně. Jezdec musí mít bezpečnou tří nebo čtyřbodovou přilbu, na nohou pak jezdecké boty, nebo alespoň "chapsy". Sedlo a uzdečka se z bezpečnostích důvodů musí před každou vyjížďkou důkladně prohlédnout.
Nezkušení jezdci by do terénu nikdy němeli jezdit sami. Doprovod zkušené osoby je v každém případě nezbytný. Na betonových nebo asfaltových cestách by se mělo jezdit jen krokem - šetříme tím koním nohy a zabráníme možnému uklouznutí. Abychom se vyvarovali nepříjemností, musíme se vyhýbat příkopům, náspům, stezkám pro chodce a cyklisty a turistickým stezkám, v dešti bychom neměli jezdit po rozměklých cestách nebo po náledí. Tempo musíme volit podle momentální situacce a terénních podmínek. Míjíme-li chodce, cylisty, jiné jezdce nebo vozidla, musíme přejít do kroku. Tempo volíme všeobecně podle jakosti cesty, povětrnostních podmínek, přehlednosti terénu, stupně výcviku jezdce a stupně výcviku koně.
Způsobí-li jezdec v terénu škodu, oznámí to neprodleně majiteli pozemku. Po jízdě ve skupině je nutné umět se mezi sebou rychle a jasně domluvit. První jezdec skupiny dává rukou pokyny, které pak následující jezdec předá dál. Poslední jezdec předává tato znamení ostatním účastníkům dopravního provozu (na delší dobu zvednout ruku znamená přejít do kroku, několikrát krátce zvednutá ruka znamená vykročit, naklusat nebo nacválat, změna směru na otevřené cestě se oznamuje upažením levé nebo pravé paže).
Pokud je cesta dostatečně široká a provoz na ní ojedinělý, mohou jet vedle sebe dva jezdci. Musí však mezi sebou udržovat mezeru cca 2 - 3 kroky. Nacválat můžeme až po několika klusových a krokových reprízách, kdy se koně dostatečně uvolní.

Zlatá pravidla:

 • do terénu by měli jezdit jen jezdci, kteří jsou schopni samostatně uvést koně
 • ne vyjížďky by se mělo jezdit ve skupině nejméně 2 - 3 jezdců (např. z důvodu pomoci při úrazu) za doprovodu trenéra nebo cvičitele, případně zkušeného zodpovědného jezdce
 • zkušený jezdec jede první, ve větších skupinách jsou na prvé a poslední pozici zkušení jezdci, mezi nimi ostatní
 • obtížnost vyjížďky se řídí podle úrovně nejslabšího jezdce ve skupině
 • jezdci by měli jezdit ve skupině za sebou v rozestupech cca 3 - 4 m
 • pro koně volíme vhodný terén, neklušeme a necváláme po tvrdém terénu
 • na vyjížďkách jezdíme v lehkém klusu, nikoliv v plném sedu a nohy při vysedání měníme po 200 - 300 metrech, ve cvalu jezdíme v stehnovém sedu
 • během jízdy v terénu dodržujeme správný sed a vedení koně - na vyjížďkách mají jezdci sklon ke značně ležérnímu způsobu jízdy
 • na vyjížďky volíme vhodné oblečení - pohodlné jezdecké
 • na vyjížďkách nekřičíme, neplašíme ptactvo a zvěř, jezdíme ohleduplně k ostatním jezdcům, k přírodě i ke kolemjdoucím
 • v terénu koni usnadňujeme překonávání přírodních nerovností - při stoupání se předkláníme, při sestupu se zakláníme, avšak v podstatě sed jezdce zůstává za všech okolností kolmý k zemskému středu
 • na silnici jezdíme vpravo, ve tmě řádně označeni odrazkou a světlem
 • prvních a posledních 10 - 15 minut vyjížďky krokujeme

Pravidla pro práci na jízdárně

31. října 2010 v 11:42 | Parta |  Zajímavosti o koních
Pravidla při práci na jízdárně umožní jezdit a trénovat více jezdcům zároveň, aniž by si jakkoli překáželi, nebo se navzájem rušili. Každý jezdec musí znát tato pravidla:
 • Při vstupu na jízdárnu nebo při otevírání dveří musí dát o sobě vstupující vědět zavoláním "Uvolnit dveře". Než vstoupí, musí počkat na odpověď jezdců, kteří jsou už na jízdárně, "Dveře jsou volné", aby mohl otevřít bez nebezpečí úrazu.
 • Nasedání a sesedání stejně jako zastavení k dotažení podbřišníku nebo jiné podobné úkony se provádí vždy uprostřed kruhů nebo na středové čáře (spojnice písmen A a C).
 • Jezdec musí udržovat minimální vzdálenost 3 kroky (tj. 2,5 metru) mezi koňmi, a to do všech směrů.
 • Krokující nebo odpočívající jezdci nechávají klusajícím nebo cválajícím volnou stopu na stěně jízdárny (pracovní linii). Krokovat nebo stát mohou teprve na druhé stopě.
 • Jezdec na kruhu dává jezdci na stěně přednost - "celá jízdárna" má přednost před "velkým kruhem".
 • Jezdí-li se na jízdárně současně na obě ruce, jezdci jedoucímu na levou ruku náleží stopa.
 • Jezdí-li se na jednu ruku a je velena změna směru, náleží stopa těm, kteří už změnu provedli. Jezdci, kteří změnu směru teprve provádějí, se vyhýbají dovnitř jízdárny.
 • Lonžovat koně na jízdárně se smí jen se souhlasem všech ostatních jezců. Během výuky jízdy na koní se však lonžovat nemá, obzvlášť ne tehdy, jsou-li na jízdárně trénováni více než tři jezdci.
 • Překážky nebo jejich části se mají skladovat mimo jízdárnu nebo drezurní obdélník, pokud se právě nepoužívají ke gymnastice při výcviku. Zůstanou-li však výjimečně na jízdárně, musí se postavit do středu.

Etické zásady přítele koní

31. října 2010 v 11:42 | Parta |  Zajímavosti o koních
 • Kdokoliv se zabývá koněm, přebírá odpovědnost za toto živé stvoření, které mu bylo svěřeno.
 • Držení koně se musí přizpůsobovat jeho přirozeným potřebám.
 • Tělesné a duševní zdraví koně je ze všeho nejdůležitejší, bez ohledu na to, k čemu je používán
 • Každého koně je třeba ctít, bez ohledu na plemeno, stáří, pohlaví nebo použití do chovu, k volnému času nebo sportu.
 • Znalosti dějin koně, jeho požadavků a znalosti o zacházení s ním představují kulturní a historické bohatství, které je třeba opatrovat a předávat dalším generacím.
 • Zacházení s koněm formuje osobnost, zejména mladých lidí. Tneto význam koně je třeba mít na paměti a podporovat.
 • Člověk, který používá koně ke sportu, se má společně s koněm, který mu byl svěřen, vzdělávat. Cílem vzdělání je dosažení co nejlepší harmonie mezi člověkem a koněm.
 • Použití koně ve výkonnostním sportu stejně jako ve všeobecně jezdeckém, vozatajském sportu nebo voltiži se musí orientovat na nadání koně, jeho schopnosti výkonu a ochotu. Je třeba odmítat zvyšování výkonnosti koně medikamenty nebo jinými nevhodnými zásahy člověka.
 • Odpovědnost člověka za svěřeného koně se týký i sklonku života koně. S touto odpovědností se musí člověk ve prospěch koně vyrovnat.
kun a zuzka
Raze

31. října 2010 v 8:11 | Parta |  Hry

Animace koní a poníků 1

31. října 2010 v 7:43 | Parta |  Obrázky
fdghysdfh

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun
kun

kun


kun
kun

kun

kun


kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun

kun
kun

koně

koně

kun

kun

kun

kun

kun

kun

jednorozec

jednorozec

konici

pegas

kun nebo jednorozec

jednorozci

koně

jednorozec

kun hoper

Vánoce jsou vidět i v obchodech . . .

30. října 2010 v 19:36 | Parta |  Zajímavosti o všem
Před Vánocemi se oběvují v obchodech slevy a různé výhody, jak v hračkářstvích tak v obchodech na oblečení. Tak například v Takko fashion jsou slevy na oblečení až 90 % a to není všechno. v hračkářství Dráčik (www.dracik.cz)má pohádkové ceny (značku u výrobků se značnou slevou) asi na 70 výrobcích, což je opravdu unikát (vyjímečné). Sleva u pohádkových cen je 15 %.  Pompo má na svém webu (www.pompo.cz) ukázku TOP 10 cen :
 1. Pejsek Lucky 899 kč z 999 kč
  lucky

 2. Registrační pokladna 399 kč z 499 kč
  registrační pokladna

 3. Tonka-interativní auto Chuck 1 199 kč z 1 499 kč
  tonka

 4. LEGO duplo 5649 Velká farma 959 kč z 1199 kč
  velká farma-LEGO

 5. Fisher Price- Mistr Manny  599 kč z 699 kč
  mistr manny

 6. Kuchyňka Miele 1 399 kč z 1 799 kč
  kuchyňka miele

 7. Lego Pirates-10210 Imperial Flagship 3 999 kč z ???
  LEGO pirates-loď

 8. Hello Kitty- Diář se zámečkem 109 kč z 149 kč
  hello kitty zápisník


 9. Kombinovaná dětská prodejna/ divadlo 1499 kč z 1 899 kč
  prodejna/ divadlo 10. Zpívání (Mini klavírek, barvičky místo not) 349 kč z 399 kč
  zpívání

Dráčik také posílá vánoční katalogy všem domáctnostem zadarmo, takže jistě budete mít přehled, jaké jsou ceny, slevy, akce či výrobky.

                                                             Měj te se zatím, spozdravem vaši Mušketýři

Animace přírody

30. října 2010 v 16:30 | Parta |  Obrázky
blikající hvězda


hezkýhezzkkýýkiticky a potucekkrááááása
krááásakrajinka
malá vodičkamalý květenmalý podzim
měsíc


moře23náááááááááááádheeeeeerapadající hvězda
podzim
pomalá voda
potucek
potůčekpot§ůůůůůůček
ranní rozbřesk
splavek
voda1splavy
voda a kamínkyvodopad
voodoopaadeek

Miley Cyrus-Party in the U.S.A.+text

30. října 2010 v 10:53 | Parta |  Videa

Anglicky

I hopped off the plane at LAX with a dream and my cardigan
Welcome to the land of fame, excess, whoa am I gotta fit in?
Jumped in the cab, here I am for the first time
Look to my right, and I see the Hollywood sign

This is all so crazy, everybody seems so famous
My tummy's turnin' and I'm feelin' kinda homesick
Too much pressure and I'm nervous
That's when the taxi man turned on the radio

And the Jay-Z song was on
And the Jay-Z song was on
And the Jay-Z song was on

So I put my hands up, they're playin' my song
The butterflies fly away
I'm noddin' my head like "Yeah!"
Movin' my hips like "Yeah!"

Got my hands up, they're playin' my song
And now I'm gonna be okay
Yeah! It's a party in the USA!
Yeah! It's a party in the USA!

Get to the club in my taxi cab
Everybody's lookin' at me now
Like "Who's that chick that's rockin' kicks
She's gotta be from out of town"

So hard with my girls not around me
It's definitely not a Nashville party
'Cause all I see are stilettos
I guess I never got the memo

My tummy's turnin' and I'm feelin' kinda homesick
Too much pressure and I'm nervous
That's when the DJ dropped my favorite tune

And the Britney song was on
And the Britney song was on
And the Britney song was on

So I put my hands up, they're playin' my song
The butterflies fly away
I'm noddin' my head like "Yeah!"
Movin' my hips like "Yeah!"

Got my hands up, they're playin' my song
And now I'm gonna be okay
Yeah! It's a party in the USA!
Yeah! It's a party in the USA!

Feel like hoppin' on a flight, on a flight
Back to my hometown tonight, town tonight
Something stops me every time, every time
The DJ plays my song and I feel alright

So I put my hands up, they're playin' my song
The butterflies fly away
I'm noddin' my head like "Yeah!"
Movin' my hips like "Yeah!"

Got my hands up, they're playin' my song
And now I'm gonna be okay
Yeah! It's a party in the USA!
Yeah! It's a party in the USA!

So I put my hands up, they're playin' my song
The butterflies fly away
I'm noddin' my head like "Yeah!"
Movin' my hips like "Yeah!"

Got my hands up, they're playin' my song
And now I'm gonna be okay
Yeah! It's a party in the USA!
Yeah! It's a party in the USA!

Česky

vyskočila jsem z letadla na LAX
s mím snem a mým svetrem
vítejte v zemi s nadměrnou slávou,
zapadnu?
Skočila jsem do kabiny,
jsem tady poprvé
Podívej se do prava a vidím nápis Hollywood
To je všechno tak bláznivé
Všichni vypadají tak slavní
Můj tummys Turnin a já se cítím trochu doma nemocná
Příliš velký nátlak a já jsem nervózní,
To je, a když taxikář zapnul rádio
písen od Jay Z tam byla
písen od Jay Z tam byla
písen od Jay Z tam byla

Tak jsem zvedla ruce nahoru
Hrají moji písničku,
A motýli odlétají
zvedla jsem svou hlavu jako yea
Hýbu mými boky jako yea
Mám ruce nahoře,
hrají moji písen
vím že budu ok
Yeah, to je párty v USA
yeah, to je párty v USA

Přijdte do klubu v mém taxiku
všichni se na mě ted dívají
jako ''kdo je to pískle, to je rockový kop?
Ona musí být z jinama než z města''
Tak těžké s mýma holkama kolem mě
To rozhodně není Nashvillská párty
protože všechno co vidím jsou jehly
hádám že nikdy nedostanu informaci
Můj tummys Turnin a já se cítím trochu doma nemocná
Příliš velký nátlak a já jsem nervózní,
To je, a když taxikář zapnul rádio
písen od Britney tam byla
písen od Britney tam byla
písen od Britney tam byla

Tak jsem zvedla ruce nahoru
Hrají moji písničku,
A motýli odlétají
zvedla jsem svou hlavu jako yea
Hýbu mými boky jako yea
Mám ruce nahoře,
hrají moji písen
vím že budu ok
Yeah, to je párty v USA
yeah, to je párty v USA
Cítím jako hoppin on při letu
Zpátky do mého rodného města dnes v noci( města v noci)
vždycky mě něco zastaví (vždycky)
DJ hraje moji písničku a já se cítím v pohodě

Tak jsem zvedla ruce nahoru
Hrají moji písničku,
A motýli odlétají
zvedla jsem svou hlavu jako yea
Hýbu mými boky jako yea
Mám ruce nahoře,
hrají moji písen
vím že budu ok
Yeah, to je párty v USA
yeah, to je párty v USA

Tak jsem zvedla ruce nahoru
Hrají moji písničku,
A motýli odlétají
zvedla jsem svou hlavu jako yea
Hýbu mými boky jako yea
Mám ruce nahoře,
hrají moji písen
vím že budu ok
Yeah, to je párty v USA
yeah, to je párty v USAMiley Cyrus-See you again+text

30. října 2010 v 10:48 | Parta |  Videa

Anglicky

I've got my sight set on you,
And I'm ready to wait,
I have a heart that will,
Never be tamed,
I knew you were somethin special,
When he's holdin me,
And i can't wait to see you again
I've got a way of knowin
When somethin is right
I feel like I must of known you,
In another life
Cause i felt this deep connection,
When you looked at my eyes,
And I can't wait to see you again...

CHORUS:
The lasted time i freaked out,
I just kept lookin' down,
I stu-stu-stuttered when you asked me what I'm think about,
It's like a couldn't breathe
you asked what's wrong with me
My best friend Leslie says: She's just being Miley
And next time we hang out
I will redeem myself
My heart can rest till then
Whoa, Whoa I,
I can't wait to see you again

I got this crazy feelin
deep inside,
You call and ask to see me,
Tomorrow night,
I'm not a mind reader,

But I'm seein the signs,
Bet you can't wait to see me again...

CHORUS:
The lasted time i freaked out,
I just kept lookin' down,
I stu-stu-stuttered when you asked me what I'm think about,
Feel like a couldn't breathe
you asked what's wrong with me
My best friend Leslie says: She's just being Miley!
And next time we hang out
I will redeem myself
My heart can rest till then
Whoa, Whoa I,
I can't wait to see you again

I got my sight set on you,
And I'm ready to wait,

The last time i freaked out,
I just kept lookin down,
I stu-stu-stuttered when,
You asked me what I'm think about
It's like a couldn't breathe,
You asked what's wrong with me,
My best friend Leslie says She's just being Miley!
And next time we hang out,
I will redeem my self,
My heart can rest till then
Whoa, Whoa I,
I can't wait to see you again,
Whoa, Whoa I,
I can't wait to see you again

Česky

Dávam ti svých 100 pohledů
a jsem připravena čekat
Mám srdce, které
nikdy nebude všední
Vím, že to bylo něco neobyčejného
Když si vyslovil moje jméno
a nemůžu se dočkat až tě znovu uvidím
Mám cestu poznání
Když je něco v pořádku
Cítím jako bych tě už viděla
V minulém životě
Protože hluboko cítím spojení
Když se mi díváš do očí
nemůžu se dočkat až tě znovu uvidím

Refrén:
Naposledy když sem to rozjela
Koukala jsem se pak do země
Zako Ko-koktala jsem se když ses mě zeptal naco myslím
Cítila jsem se, jako bych nemohla dýchat
Zeptal ses co semnou je
Moje nejlepší kamarádka Leslie řekla:Oh to je Miley
Odložíme to na jindy
Obnovíme se
Moje srdce může odpočívat
Whoa, Whoa já,
nemůžu dočkat až tě znovu uvidím

Mám tenhle bláznivý pocit
Hluboko uvnitř
Voláš mě a když mě vidíš, ptáš se mě
Na zítřejší noc
Nejsem věštkyně

Ale vidím znamení
Ale ty se můžeš dočkat až mě znovu uvidíš

Refrén:
Naposledy když sem to rozjela
Koukala jsem se pak do země
Zako Ko-koktala jsem se když ses mě zeptal naco myslím
Cítila jsem se, jako bych nemohla dýchat
Zeptal ses co semnou je
Moje nejlepší kamarádka Leslie řekla:Oh to je Miley
Odložíme to na jindy
Obnovíme se
Moje srdce může odpočívat
Whoa, Whoa já,
nemůžu dočkat až tě znovu uvidím

Dávam ti svých 100 pohledů
A jsem připravená čekat


Refrén:
Naposledy když sem to rozjela
Koukala jsem se pak do země
Zako Ko-koktala jsem se když ses mě zeptal naco myslím
Cítila jsem se, jako bych nemohla dýchat
Zeptal ses co semnou je
Moje nejlepší kamarádka Leslie řekla:Oh to je Miley
Odložíme to na jindy
Obnovíme se
Moje srdce může odpočívat
Whoa, Whoa já,
nemůžu dočkat až tě znovu uvidím

Miley Cyrus

30. října 2010 v 10:45 | Parta |  Zajímavosti o všem

Miley Cyrusová

Miley Ray Cyrus
Miley Cyrusová zpíva na svém turné Wonder World Tour
Miley Cyrusová zpíva na svém turné Wonder World Tour
Základní informace
Rodné jménoDestiny Hope Cyrus
Jinak zvanýDestiny Cyrus
Narození23. listopadu 1992 (18 let)
USA Nashville, Tennessee
ŽánryPop
PovoláníZpěvačka, herečka, autorka, textařka, hudebnice
NástrojeKytara, piano
Aktivní roky2003 - současnostMiley Ray Cyrus, rodným jménem Destiny Hope Cyrus, (* 23. listopadu 1992, Nashville, Tennessee, USA) je americká herečka, zpěvačka a textařka. Je známá hlavně díky účinkování v Disney Channel sériích Hannah Montana. Po úspěchu seriálu byl v říjnu 2006 vydán soundtrack, v němž nazpívala 8 písní. Její sólová hudební kariéra započala vydáním jejího debutového alba Meet Miley Cyrus 23. června 2007, které obsahovalo její první top ten singl "See You Again". Její druhé album, Breakout, bylo vydáno 22. července 2008. Breakout je jejím prvním albem, které nemá nic společného s Hannou Montanou. Obě alba debutovala na prvním místě na Billboard 200. V roce 2008 účinkovala ve filmu Hannah Montana & Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert.
Dabovala také postavu Penny ve filmu Bolt a nahrála píseň I Thought I Lost You, za kterou získala nominaci na Zlatý Glóbus. Poté účinkovala ve filmu inspirovaného TV sériemi Hannah Montana: The Movie, který měl premiéru 10. dubna 2009. V roce 2008 byla v časopise Time zařazena mezi 100 nejvlivnějších lidí na světě. Časopis Forbes jí udělil 35. místo v žebříčku "Celebrity 100" s výdělkem 25 miliónů dolarů v roce 2008. V roce 2009 si polepšila a postoupila na 29. místo.

Dětství

Narodila se v Nashvillu v Tennessee 23. listopadu 1992 Leticii "Tish" (rozené Finleyové) a country zpěvákovi Billovi Rayovi Cyrusovým. Má 5 sourozenců. Její starší sourozenci Trace a Brandi jsou děti Tish z jejího předchozího vztahu, které byly adoptovány Billy Rayem, když byly velmi mladé. Trace je zpěvák a kytarista elektro-rockové skupiny Metro Station, zatímco Brandi hraje na kytaru na koncertech Miley a založila kapelu spolu s Megan Park, hvězdou z The Secret Life of American Teenager. Má také staršího nevlastního bratra, Christophera Codyho, z otcova předchozího vztahu, dále má mladšího bratra Braisona a mladší sestru Noah, která je také herečkou. Jedná se o vnučku politika Rona Cyruse.
Rodiče jí dali jméno Destiny Hope, protože věřili, že by mohla dokázat velké věci. Později dostala přezdívku "Smiley", protože se jako malá stále smála. Navštěvovala Heritage Middle School, kde byla roztleskávačkou. V současné době navštěvuje školu Options For Youth a učí se se svým soukromým učitelem na natáčení svého seriálu. Vyrostla na farmě svých rodičů mimo Nashville, kde navštěvovala kostel The People's Church.

Kariéra

2001-2005: Počáteční kariéra

Její počáteční kariéra probíhala ve znamení malých rolí. V devíti letech se rozhodla pro kariéru v herectví. Během čtyřletého života rodiny v Torontu brala lekce herectví v Armstrong Acting Studiu. Její první herecká role byla malá hostující hvězda v TV sériích svého otce, Doc, kde hrála dívku jménem Kylie. V roce 2003 hrála "malou Ruthie" ve filmu Tima Burtona, Big Fish a v titulcích byla zapsána svým rodným jménem.
Začala konkurzem na roli "nejlepší kamarádky" v Disney seriálu o "tajné popové hvězdě", když jí bylo dvanáct. Ale vedení Disney Channel jí považovalo za příliš mladou. Nicméně, Miley byla vytrvalá, ve snaze stát se součástí série, a tak jí Disney opět pozval ke konkurzu. Nakonec se ucházela o protagonistu Chloe Stewart, která byla následně změněná na její jméno. Podle prezidenta Disney Channel Garyho Marshe, byla vybrána pro její energický a živý výkon a protože byla vnímána jako člověk, který "miluje každou minutu života" s každodenní podobností s Hilary Duff a na jevišti působící jako Shania Twain. Strávila několik let ve snaze přijít na to, jak se zbavit svého jižanského přízvuku, ale později to Disney začlenil do příběhu. Přivedla na konkurz svého otce, Billyho Raye Cyruse, na roli otce hlavní hrdinky. Show se zaměřuje na dospívání a současně se také věnuje i tajné identitě popové hvězdy.

2006-červen 2008: Hannah MontanaHannah Montana, ve Spojených státech poprvé vysílaná 24. března 2006, byla vysoce hodnoceným hitem, se sledovaností o průměru 4 miliónů diváků na epizodu. Účast v sériích, ji umožnila stát se velmi populární mezi dětmi a dospívajícím publikem a započít svou úspěšnou kariéru v hudbě. Po třech sériích se seriál v současnosti vysílá na Disney Channel a v roce 2010 začne výroba čtvrté a zároveň poslední série. 4. dubna debutovala jako zpěvačka, když bylo vydáno čtvrté edice DisneyMania. Zpívala předělávku "Zip-a-Dee-Doo-Dah" od Jamese Basketta, který byl použit v animovaném filmu z roku 1946, Song of the South. Později Walt Disney vydal první Hannah Montana soundtrack, 24. října 2006. Soundtrack obsahoval osm písní, které nazpívala jako Hannah Montana a jeden, který nazpívala jako Miley Cyrusová, společně s Billy Rayem Cyrusem. Album debutovalo na 1. místě na US Billboard 200 prodejem 281 000 kopií v prvním týdnu, předčil například takové umělce jako je rocková skupina My Chemical Romance, a zůstal tam po několik týdnů. Bylo to osmé nejprodávanější album v USA v roce 2008, prodalo se téměř 2 milióny kopií za tento rok. Album bylo poté znovu-vydáno dvakrát - Holiday Edition obsahující předělávku od Miley Cyrusové "Rockin Around Christmas Tree" a Special Edition obsahující píseň "Nobody Perfect", která se poprvé objevila na albu Disney Channel Holiday v roce 2007. Také dělala předskokana na turné The Cheetah Girls, vystupujících v 39 městech. A ještě jednou, nahrála remake klasické Disney písně "Part of Your World" pro pátou edici DisneyMania.

Dne 26. června 2007 vydala dvojalbum, Hannah Montana: Meet Miley Cyrus. První disk sloužil jako druhý soundtrack Hannah Montana, zatímco druhý disk bylo její první debutové album, vydaném pod jejím jménem. Album debutovalo na 1. místě Billboard 200 a prodalo se 326 000 kopií a v prvním týdnu se prodávalo rychleji než předchozí soundtrack. Díky prodejní síle svátků se album v prosinci vrátilo a zůstalo v top 10 v Billboard 200. V tomto období se prodalo více než 700 000 kopií. Alba se v USA prodalo více než 3 milióny kopií a RIAA bylo certifikováno třikrát na platinové. Pět písní z alba mělo premiéru na Billboard Hot 100, píseň "See You Again" se umístěná na 10. místě, se stala její první písní, která se dostala do první desítky v Hot 100.
Měla také krátký výstup v High School Musical 2, kde ztvárnila "dívku u bazénu" a hostovala jako dabérka postavy Yatta v Disney Channel produkovaném The Emperor's New School. Poté představovala sama sebe i seriálový charakter Hannu Montanu v severoamerické Best of Both Worlds Tour s 69 daty, s více jak 14, které nebyly v plánu. Jonas Brothers dělali předskokany po většinu turné. Vstupenky na každý den byly vyprodané v rekordně krátké době, což zapříčinilo zklamání mnoha fanoušků. Turné bylo natočeno a uvedeno do kin Disney v 3-D podobě. Film vynesl 8 651 758 dolarů v den premiéry a pokračoval následujícím víkendem kdy celkově vydělal 31 117 834 dolarů, což je nejvyšší částka, kterou kdy vydělal film za premiérový víkend, který měl uveden v 1000 kinech. Dne 26. července 2008 byl film uveden na Disney Channel. Poté Walt Disney Records/Hollywood Records vydal koncertní album, které bylo zaznamenané během turné. Obsahuje sedm písní od Hanny Montany a stejný počet písní z její vlastní tvorby. Album se umístilo na 3. místě v Spojených státech.

Červen 2008-současnost: Breakout, EP The Time of Our Lives a filmová kariéra
V červenci 2008 vydala své druhé studiové album Breakout. Řekla, že Breakout byl inspirován "tím co se v jejím životě událo za poslední rok". Spolupracovala na všech písních v albu, s výjimkou dvou skladeb. "Skládání písní je to, co chci dělat do konce života, [...] Jen doufám, že toto, více než cokoli jiného, ukáže, že jsem skladatelka." Album debutovalo na 1. místě na US Billboard 200 chart v prvním týdnu s prodejem ve výšce přibližně 371 000 kopií. Od 31. července to byl druhý nejvyšší týdenní prodej roku umělkyně, CD od Mariah Carey,E = MC ², se předtím prodalo 463 000 kopií v prvním týdnu. "7 Things" je první singl z Breakout, který byl vydán. Singl debutoval na místě 84 na Billboard Hot 100. Později, dva týdny po vydání, se vyšplhal z místa 70 na 9 místo. Se svým otcem vystoupila v dubnu na 2008 CMT Music Awards. V roce 2008 také vystoupila na Teen Choice Awards. Miley nahrála verzi "Santa Claus Is Coming To The Town" pro kompilační album All Wrapped Up z roku 2008.
V roce 2008 propůjčila svůj hlas Penny, postavě z animovaného celovečerního filmu Bolt, který vypráví o cestě psa zpět za svou majitelkou. S tržbami 26 miliónů dolarů během prvního víkendu dosáhly se film umístil na 3 místě za filmy Twilight a Quantum of Solace. Během druhého víkend postoupil na pozici druhé místo za filmem Four Christmases s 1,4% nárůstem. Od 20. února 2009 film vydělal 113 mil. dolarů v Kanadě a USA, po celém světě vydělal přes 286 mil. dolarů. Podílela se na tvorbě a nahrávce jedné ze dvou originálních skladeb z filmového soundtracku, píseň také obsahuje další Bolt hvězdu, Johna Travoltu. Její jméno je "I Thought I Lost You" a později byla nominována na cenu Zlatého Glóbu za nejlepší originální píseň. Poté si opět zahrála hlavní roli ve filmu Hannah Montana: The Movie, inspirovaném seriálem, který měl premiéru 10. dubna 2009. Film souvisí s hlavní postavou, Miley Stewart, která se ve snaze najít své kořeny, rozhoduje, mezi dvěma světy, svým a Hannou Montanou. Film byl přijat dobře a po celém světě vydělal více než 152 900 286 dolarů. Její singl "The Climb" z filmového soundtracku se stal číslem 4 na Billboard Hot 100 a stal se tak zatím jejím nejvyšším dosaženým umístěním, které přestihlo i "See You Again" a "7 Things" s umístěním na 10. a 9. místě, respektive; později byl předstihnut další písní "Party In The USA" s pozicí číslo 2. Filmový soundtrack se stal třetím albem na Billboard 200 a RIAA bylo jednou certifikováno na platinové.Song je způsob jak ji představit starším divákům.
V červnu 2009 vyměnila agenturu United Talent Agency, která ji představovala jako televizní a filmovou herečku za Creative Artists Agency, která ji již představovala jako hudebnici. Rovněž v červnu začala natáčet svůj nadcházející film The Last Song, založený na románu od Nicholase Sparkse, ve kterém hraje vzpurnou dospívající dívku, která tráví léto s odcizeným otcem v jeho domě na pláži. Premiéra je naplánována na rok 2010 a natáčení skončilo po 2009 Teen Choice Awards. Film je snahou představit Miley starším divákům. Nahrála píseň s Jonas Brothers "Before The Storm" pro jejich čtvrté studiové album Lines, Vines and Trying Times. Také vydala další soundtrack Hannah Montana (pro třetí sezónu), s názvem Hannah Montana 3 dne 7. července 2009, který ji přinesl její první top ten jako Hannah a celkově čtvrté místo s písní "He Could Be The One."
Píseň "Party In The USA" byla oficiálně zveřejněna na rádiích 29. července 2009. Píseň je z exklusivního Wal-Mart EP s názvem The Times of Our Lives, který byl vydán 31. srpna 2009. Vydání sloužilo jako podpora pro linii oblečení, kterou vytvořila Miley. Píseň se umístila na místě 1 v Hot Digital Songs s 226 000 placenými stáhnutími, takže je nejmladším umělcem v čele tabulky a poté debutovala na Billboard 100 s místem 2 a předstihl i "The Climb", umístěný na místě 4. V tomto pořadí remizovala s Black Eyed Peas za nejvyšší debut v roce 2009. Je to také nejvyšší debut sólové umělkyně, hned za debutem písně "Inside Your Heaven" od Carrie Underwood z roku 2005, která se umístila na 1. místě. A tímto se také stala nejrychleji postupujícím singlem v historii Hollywood Records.
V roce 2009 oznámila své nové turné s názvem 2009 North American Tour. Turné začalo 14. září 2009 v Portlandu ve státě Oregon s časovým rozpětím 45 dnů po celé Severní Americe. Nakonec byly oznámeny další termíny pro Spojené království a turné se přejmenovalo na 2009/2010 World Tour a následně na Wonder World Tour. Turné zahrnuje kapelu Metro Station jako zvláštní hosty. Vstupenky bylo možné zakoupit od 13. června 2009 pro USA a od 12. června 2009 pro Spojené království. V červenci 2009 získal Disney filmová práva na román Wings od Aprilynne Pike, od nějž se očekává, že v něm bude mít hlavní roli. Na počátku prosince 2009 Miley zazpívala své hity "See You Again", "Climb" a "Party in the USA" na 95.8 Capital FM Jingle Bell Ball v londýnské O2 aréně. Dne 7. prosince 2009, si Miley zazpívala pro anglickou královnu Alžbětu II. a mnoho dalších členů britské královské rodiny v Royal Variety Performance v Blackpoolu, v severozápadní Anglii, spolu s americkou zpěvačkou Lady GaGa. V prosinci Timbaland vydal své album Shock Value II, pro které spolu s Miley nahrál píseň s názvem "We Belong To The Music". Skladatelé písně The Climb, Jessi Alexander a Jon Mabe, byli nominováni na cenu Grammy za nejlepší píseň napsanou pro film, televizi nebo jiná vizuální média na 52. Grammy Awards. Nicméně, píseň byla vyškrtnuta na žádost Walt Disney Records. Miley se umístila na místě číslo čtyři na Billboard Top, konkrétně v žebříčku Top umělkyně roku 2009, nad Britney Spears a Kelly Clarkson.Když natáčela film The Last Song seznámila se tam se svým současným klukem jménem Liam Hemsworth k tomuto filmu nazpívala dvě písně When I look at you a I hope you find it.Tyto dbě písně byli umístěny na soundracku k filmu The Last Song.Písnička When I look at you se taky stala velkým Hitem je zároven i na albu The Time of our lives od Miley Cyrus. Miley bude mít v červnu 2010 nové album I Can't be tamed původně se mělo jmenovat Robot ,ale přejmenovali ho. V srpnu 2010 se Miley rozešla se svým přítelem Liamem Hemsworthem. Chodili spolu něco přes rok. Tuto zprávu nejprve potvrdili E-news a poté sama Miley i Liam. Aktuálně je Miley "single".

Filmografie

Film
RokFilmRolePoznámky
2003Big FishRuthieUvedena jako "Destiny Cyrus"
2007High School Musical 2Dívka u bazénuMiniaturní role
2008Hannah Montana & Miley Cyrus: The Best of Both Worlds ConcertHannah Montana/Sama sebeHlavní role
BoltPennyDabing
2009Hannah Montana: The MovieMiley Stewart/Hannah MontanaHlavní role
2010The Last SongVeronica "Ronnie" CollinsPost-produkce, hlavní role
Sex ve městě 2Sama sebeMiniaturní role
2011WingsLaurelHlavní role. Potvrzeno 14. července 2009
Televize
RokNázevRolePoznámky
2003DocKylieSpeciální host
2006Sladký život Zacka a CodyhoMiley Stewart/Hannah Montana"That's So Suite Life of Hannah Montana" (společná epizoda)
2006-2010Hannah MontanaMiley Stewart/Hannah MontanaJedna z hlavních rolí
2007The Emperor's New SchoolYattaDabing
2007 Disney Channel GamesSama sebeDisney Channel speciál
2007-2008The ReplacementsCelebritaDabing
2008Studio DC: Almost LiveSama sebeDisney Channel speciál
2009The Suite Life on DeckMiley Stewart/Hannah Montana"Wizards on Deck with Hannah Montana" (společná epizoda)

[editovat] Diskografie

Studiová alba
Jako Hannah Montana
Živá alba

[editovat] TurnéMiley byla hlavní hvězdou na dvou koncertních turné, z nichž jedno bylo světové turné. Její debutové koncertní turné, Best of Both Worlds Tour, bylo zahájeno v roce 2007 pouze v Severní Americe. Miley na turné vystupovala jako ona sama a jako své fiktivní alter ego Hannah Montana a vyhrála cenu 2008 Billboard Touring Award za Průlomové představení na turné. Turné bylo nakonec zpracováno v koncertní film s názvem Hannah Montana & Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert. Film se stal v prodejnosti lístků číslem jedna a stal se nejvýšše prodejním koncertním filmem všech dob.
V současné době je Miley na svém druhém koncertním turné, Wonder World Tour, které nemá s jejím alter egem, Hannah Montana, nic společného. Turné je první, které by mělo být celosvětové, zahrnující Spojené státy, Spojené království, a Irsko.Hologram 1

30. října 2010 v 8:31 | Parta |  Hádanky, Hologramy, . . .
hologram

Šperky koní 1

30. října 2010 v 8:11 | Parta |  Obrázky
2 koně

cválající kůň

jednorozec v srdci

jednorozec

kůň ve skoku

konclikPoznáš co jsem za plemeno?

30. října 2010 v 8:07 | Parta |  Hádanky, Hologramy, . . .
Andalus či frís ?
 Všechny ručně malované obrázky v programu malování jsou anpojené na Tablet !

Příroda

29. října 2010 v 20:55 | Parta |  Obrázky
priroda1priroda2priroda3priroda4priroda5
priroda6mořepriroda7moře1priroda8priroda9priroda10priroda11priroda12
priroda13
priroda14


priroda15
priroda krásnáledovecvodopádyplážvodní světpláž1pláž2vodakráááááása


vodopádvodopádekledovec0vodopad1krááááááááááááááása